Interiérová/Architektonická štúdia s realizačným projektom

Cena od 20 Eur/m2

Interiérová (Architektonická ) štúdia zahŕňa:

Zameranie interiéru

Technik vykoná zameranie priestoru. Zameranie a prípadná fotodokumentácia existujúcich komponentov, nábytku s ktorým sa môže rátať do nového návrhu interiéru. Termín po dohode s klientom.

Dispozičný návrh interiéru (dispozično-prevádzkové usporiadanie)

Vo výkrese sú zaznačené základné rozmery priečok a veľkosť nábytku.(základné technické riešenia) Zobrazenie z perspektívy pôdorys a rezopohľady do jednotlivých miestnosti.
Dĺžka cca 2 týždne

Interiérová štúdia - materiály, farby (Mobiliár) zariaďovacie prvky, ak sú navrnuté.

Štruktúra a vlastnosti materiálov popr. alternatívne riešenie. Používajú sa vzorky alebo katalógy.
Dĺžka cca 2 týždne

Vizualizácie vo formáte 3D zobrazenia

Fotorealistické zobrazenie navrhnutého interiéru.
Dĺžka cca 1 týždeň

Cenový rozpočet navrhnutého finálneho riešenia našou spoločnosťou.

Výber typových zariaďovacích predmetov a svietidiel. Počas celej spolupráce sa neustále komunikuje o zmenách a obsahoch...
Dĺžka cca 1 týždeň

Realizačný projekt ( v cene iba pri zabezpečení realizácie našou spoločnosťou )

V prípade realizácie navrhnutého projektu inou spoločnostou:
Realizačný projekt podklady=realizačné výkresy nábytku na mieru, kladačské plány, výkresy rozmiestnenia osvetlenia a elektorinštalačných prvkov sa na vyžiadanie odovzdá za poplatok zodpovedajúci velkosti interiérovej štúdie.

Upozornenie: Interiérová štúdia nie je podkladom ku vydaniu stavebného povolenia. Nezahrnuje inžinierskú činnosť ako legalizácia stavby, búracie povolenia, vybavenie kolaudačného rozhodnutia. Autorský dozor nie je súčasťou Interiérovej štúdie.